PRZYCZYNY DNY MOCZANOWEJ

Za główną przyczynę dny moczanowej uznaje się niezdrowy styl życia. Wskutek nieprawidłowego odżywiania się i braku aktywności fizycznej u niektórych osób może dojść do rozwoju dny pierwotnej lub wtórnej.

Za tezą tą przemawia fakt, iż dna moczanowa bardzo często współwystępuje z tzw. zespołem metabolicznym X (insulinoodporność prowadząca do cukrzycy typu II i ściśle z nią związana otyłość brzuszna) oraz innymi chorobami cywilizacyjnymi np. chorobami układu sercowo – naczyniowego.

Ze statystyk wynika, że na dnę moczanową najczęściej zapadają mężczyźni około 40 roku życia, podczas gdy u kobiet choroba ujawnia się w okresie okołomenopauzalnym. Statystyki te są alarmujące o tyle, że od pewnego czasu obserwuje się wzrost zachorowań na dnę u osób coraz młodszych, co dodatkowo utwierdza naukowców w przekonaniu, że sama dna moczanowa coraz bardziej zasługuje na miano choroby cywilizacyjnej.

Z tego względu w profilaktyce (ale i leczeniu dny) bardzo mocno podkreśla się konieczność wprowadzenia zmian w diecie i konieczność zwiększenia aktywności fizycznej.

W przypadku diety szczególnie groźne jest nazbyt częste spożywanie pokarmów wysokobiałkowych (do rozwoju dny może doprowadzić wciąż popularna, choć bardzo piętnowana przez lekarzy dieta Dukana) oraz nadużywanie alkoholu.

 

PRZYCZYNY DNY MOCZANOWEJ PIERWOTNEJ

U 90 osób na każde sto chorych na dnę pierwotną przyczyną choroby jest upośledzenie procesów wydalania kwasu moczowego do cewek nerkowych. W ten sposób kwas moczowy jest zatrzymywany w organizmie i odkłada się w nim – konkretnie w stawach w postaci skrystalizowanej prowadząc z czasem do tworzenia się stanów zapalnych i ostrych ataków podagry. Nieleczona dna moczanowa może trwale uszkodzić aparat ruchu.

U pozostałych 10 osób chorych na dnę pierwotną przyczyną choroby jest nadprodukcja kwasu moczowego i, co za tym idzie, zatrzymywanie nadwyżki tego kwasu w organizmie.

 

PRZYCZYNY DNY MOCZANOWEJ WTÓRNEJ

Dna moczanowa wtórna rozwija się wskutek wystąpienia innych chorób, albo jako efekt uszkodzenia komórek przez chemio- lub radioterapię (wykorzystywane w leczeniu chorób nowotworowych).

W dnie moczanowej może dojść do nadprodukcji kwasu moczowego. Powodują ją najczęściej takie choroby jak białaczka, czerwienica prawdziwa czy niedokrwistość hemolityczna lub wspomniana wcześniej radio- i chemioterapia.


Inną jej przyczyną jest upośledzenie wydalania tego kwasu spowodowane kwasicą ketonową lub mleczanową, niewydolnością nerek lub głodem (restrykcyjne diety).

Czasem za zachorowanie na nią odpowiedzialne są też leki moczopędne.